Project

General

Profile

Overview

Members

Lead India: Dr. Ankush Sharma, Prof. Santanu Mishra

Theme Leader: Dr. Ankush Sharma, Prof. Santanu Mishra, Prof. Suresh Chandra Srivastava

Core Theme Participants 1: Dr. Abhijit R Abhyankar, Dr. Rahul Walawalkar, Dr. S. R. Samantaray, Mr. Abhishek Ranjan , Mr. Alekhya Datta , Mr. Gagan Shukla, Mr. Rajesh Kumar , Mr. Subrata Sarkar , Prof. Mahesh Kumar, Prof. Narayana P. Padhy , Vidhu Aggarwal

Students: Aastha Kapoor, Abhisek Panda, Anamika Tiwari, Anubrata Das, Atul Kumar Soni, Avinash Kumar, Durga Malleshwar, Gaurav Khare, Hariharan R, Hitesh Kumar, Kripa Tiwari, Leelavathi E, Lokesh N, Megha Gupta, Mr Rohan, Mr Vijay, Mr. Viresh Patel, Nachiketa Deshmukh, Nafih Muhammad, Narendra Babu, Pankja Achlerkar, Piyush Sharma, Pratiti Paul, Pruthvi Chaitanya, Rajarshi Dutta, Rakesh Kumar Panda, Ramanuj Panigrahi, Saptarshi Ghosh, Satabdy Jena, Shaziya Rasheed, Shirazul Islam, Shreyasi Som, Shyam AB, Smrutirekha Samal, Subho Paul, Sunil Kumar Bagudai, Vibhuti Nougain, Vineeth V, Vivek Narayanan

Viewer: Dr. Abheejeet Mohapatra, Dr. Amey Karkare, Dr. Anoop Singh , Dr. B. K. Panigrahi , Dr. Deep Mukherjee, Dr. Ketan Rajawat , Dr. Manav Bhatnagar , Dr. S. Srinivas , Dr. Saikat Chakrabarti, Dr. Sandeep Anand, Dr. Soumya Ranjan Sahoo, Mr. A K Saxena , Mr. Amit Kumar , Mr. Debajit Palit , Mr. Krishnan Venkatraman , Mr. Shashank Vyas, Mr. Shish Pal Singh , Mr. Vinay K Tiwari, Ms. Anju Meghwani , Prof. Bhim Singh , Prof. Pramod Agarwal , Prof. Rajan Bose, Prof. Sandeep Shukla, Prof. Sri Niwas Singh , Rejitha Pattath

PMC Members: Dr. Mylavarapu Ramamoorty, Dr. Srinivasan Aravamuthan, Mr. Meenu Singhal, Mr. S.K. Soone, Ms. Anjuli Chandra, Prof. Ashok Kumar Tripathy, Prof. H.P. Khincha, Prof. Sanjay Kumar Bose, Shri Arun Kumar Mishra